265 статья

12 грудня 2019 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до статті 265 Кодексу законів про працю України» № 1233 від 02 вересня 2019 року (далі – Закон), яким передбачається суттєве зменшення штрафів за порушення законодавства про працю та зміна порядку притягнення до відповідальності.

Закон поки що лише готується на підпис Президентові України. Однак вже найближчим часом можна очікувати на його підписання та набрання законної сили.

Серед основних змін:

1. Зменшення санкцій за порушення законодавства про працю

Для легшого сприйняття в таблиці порівнюємо, що було передбачено ст. 265 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України), та що стало в результаті внесення змін:

Скорочення в таблиці:

МЗП – мінімальна заробітна плата, встановлена законом на момент виявлення порушення;

«*» – за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення.

2. Зміни щодо порядку притягнення до відповідальності

Змінами передбачається, що в разі сплати 50 % штрафу протягом 10 банківських днів із дня вручення відповідної постанови, така постанова вважається виконаною. Тобто, як розуміємо, решту 50 % штрафу сплачувати не потрібно (свого роду «знижка»).

Крім того, як виняток передбачено, що заходи щодо притягнення до відповідальності не застосовуються в разі виконання припису та усунення у визначені приписом строки порушень:

  • строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за 1 місяць, виплату їх не в повному обсязі;
  • недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці;
  • недотримання гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків військової служби;
  • інших вимог законодавства про працю.

Щодо решти передбачених ст. 265 КЗпП України порушень, заходи щодо притягнення до відповідальності застосовуються одночасно з винесенням припису, незалежно від факту усунення виявлених при проведенні перевірки порушень (зокрема, це стосується виявлення випадків незадекларованої праці, недопущення та створення перешкод у проведенні перевірки додержання законодавства про працю та з питань виявлення випадків незадекларованої праці, повторного порушення інших вимог законодавства про працю).

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар не є консультацією і пропонується з інформаційною метою. В конкретних ситуаціях рекомендується отримання повної фахової консультації.

З повагою,

© WTS Consulting LLC, 2019

Перегляди 1675

МАТЕРІАЛИ ПО ТЕМІ

Повідомлення про надзвичайні заходи у сфері трудового законодавства в Україні, спричинені кризою Covid-19 13 травня, 2020 323

Зміни щодо порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю 25 жовтня, 2019 1105

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників – обов’язковий або рекомендаційний? 09 жовтня, 2019 805

Що змінилося з прийняттям нового Порядку здійснення контролю за додержанням законодавства про працю? 03 жовтня, 2019 1267

Інспекційні відвідування виключно на підставі Конвенцій МОП № 81 чи № 129. Чи правомірні? 02 жовтня, 2019 506

Запитайте юриста: на яку матеріальну допомогу від роботодавця ви маєте право? 16 вересня, 2019 12585

Польові будні Держпраці. Верховний Суд визнав правомірним накладення на ФОП більше 1,3 млн штрафу за неоформлення трудових відносин 07 серпня, 2019 1216

Проєкт нового Порядку контролю за додержанням законодавства про працю – вчитися на помилках? Держпраці: ні, не чули. 07 серпня, 2019 1041

Запитайте юриста: які права та гарантії мають матері-одиначки на роботі? 09 липня, 2019 2005

Перевірки Держпраці на підставі анонімних чи безпідставних заяв: чи виправдано контролюючі органи задіюють апарат держави? 27 травня, 2019 1466

Суд визнав нечинною Постанову № 295 про інспекційні відвідування Держпраці 23 травня, 2019 4563

Польові будні Держпраці.
Судова практика щодо письмових пояснень працівників як доказів неоформлення трудових відносин 13 травня, 2019 839

Речі і документи, що є знаряддям або безпосереднім об’єктом правопорушення, виявлені під час затримання, особистого огляду або огляду речей, вилучаються посадовими особами органів, зазначених у статтях 234-1, 234-2, 244-4, 262 і 264 цього Кодексу. Вилучені речі і документи зберігаються до розгляду справи про адміністративне правопорушення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за погодженням із Державною судовою адміністрацією України, а після розгляду справи, залежно від результатів її розгляду, їх у встановленому порядку конфіскують, або повертають володільцеві, або знищують, а при оплатному вилученні речей — реалізують. Вилучені орден, медаль, нагрудний знак до почесного звання СРСР, почесного звання Української РСР, Почесної Грамоти і Грамоти Президії Верховної Ради Української РСР, почесного звання України, відзнаки Президента України, нагородна зброя, після розгляду справи підлягають поверненню їх законному володільцеві, а якщо він невідомий, надсилаються відповідно до Адміністрації Президента України. Вилучені самогон та інші міцні спиртні напої домашнього вироблення, апарати для їх вироблення після розгляду справи підлягають знищенню поліцейськими.
{ Частину другу статті 265 виключено на підставі Закону N 2342-III ( 2342-14 )від 05.04.2001 }
Про вилучення речей і документів складається протокол або робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення, про огляд речей або адміністративне затримання.

При вчиненні порушень, передбачених статтями 174, 190 — 195-4 ( 80731-10 ) цього Кодексу, поліцейський, а при вчиненні правопорушень, передбачених статтями 191, 195 цього Кодексу, також посадова особа прикордонної служби має право вилучити нагородну, вогнепальну мисливську, пневматичну зброю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду та холодну зброю, бойові припаси і спеціальні засоби самооборони. Поліцейський, посадова особа прикордонної служби має право провести особистий огляд і огляд речей порушника в порядку, встановленому статтею 264 цього Кодексу. До особи, яка вчинила правопорушення під час виконання службових обов’язків, вилучення зброї, особистий огляд і огляд речей застосовуються лише у невідкладних випадках.
{ Частину п’яту статті 265 виключено на підставі Закону N 2350-III ( 2350-14 ) від 05.04.2001 }
{ Частину шосту статті 265 виключено на підставі Закону N 2350-III ( 2350-14 ) від 05.04.2001 }
{ Частину статті 265 виключено на підставі Закону N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 }

Статья 265 НК (налогового кодекса) РФ Внереализационные расходы

1. В состав внереализационных расходов, не связанных с производством и реализацией, включаются обоснованные затраты на осуществление деятельности, непосредственно не связанной с производством и (или) реализацией. К таким расходам относятся, в частности:
1) расходы на содержание переданного по договору аренды (лизинга) имущества (включая амортизацию по этому имуществу).
Для организаций, предоставляющих на систематической основе за плату во временное пользование и (или) временное владение и пользование свое имущество и (или) исключительные права, возникающие из патентов на изобретения, промышленные образцы и другие виды интеллектуальной собственности, расходами, связанными с производством и реализацией, считаются расходы, связанные с этой деятельностью;
2) расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в том числе процентов, начисленных по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным (эмитированным) налогоплательщиком с учетом особенностей, предусмотренных статьей 269 статьями 269 и 291 настоящего Кодекса), а также процентов, уплачиваемых в связи с реструктуризацией задолженности по налогам и сборам в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации.
При этом расходом признаются проценты по долговым обязательствам любого вида вне зависимости от характера предоставленного кредита или займа (текущего и (или) инвестиционного). Расходом признается только сумма процентов, начисленных за фактическое время пользования заемными средствами (фактическое время нахождения указанных ценных бумаг у третьих лиц) и первоначальной доходности, установленной эмитентом (ссудодателем) в условиях эмиссии (выпуска, договора), но не выше фактической;
3) расходы на организацию выпуска собственных ценных бумаг, в частности на подготовку проспекта эмиссии ценных бумаг, изготовление или приобретение бланков, регистрацию ценных бумаг, расходы, связанные с обслуживанием собственных ценных бумаг, в том числе расходы на услуги реестродержателя, депозитария, платежного агента по процентным (дивидендным) платежам, расходы, связанные с ведением реестра, предоставлением информации акционерам в соответствии с законодательством Российской Федерации, и другие аналогичные расходы;
4) расходы, связанные с обслуживанием приобретенных налогоплательщиком ценных бумаг, в том числе оплата услуг реестродержателя, депозитария, расходы, связанные с получением информации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и другие аналогичные расходы;
5) расходы в виде отрицательной курсовой разницы, возникающей от переоценки имущества в виде валютных ценностей (за исключением ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте) и требований (обязательств), стоимость которых выражена в иностранной валюте, в том числе по валютным счетам в банках, проводимой в связи с изменением официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации.
Отрицательной курсовой разницей в целях настоящей главы признается курсовая разница, возникающая при уценке имущества в виде валютных ценностей (за исключением ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте) и требований, выраженных в иностранной валюте, или при дооценке выраженных в иностранной валюте обязательств;
5.1) расходы в виде суммовой разницы, возникающей у налогоплательщика, если сумма возникших обязательств и требований, исчисленная по установленному соглашением сторон курсу условных денежных единиц на дату реализации (оприходования) товаров (работ, услуг), имущественных прав, не соответствует фактически поступившей (уплаченной) сумме в рублях;
6) расходы в виде отрицательной (положительной) разницы, образующейся вследствие отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса Центрального банка Российской Федерации, установленного на дату перехода права собственности на иностранную валюту (особенности определения расходов банков от этих операций устанавливаются статьей 291 настоящего Кодекса);
7) расходы налогоплательщика, применяющего метод начисления, на формирование резервов по сомнительным долгам (в порядке, установленном статьей 266 настоящего Кодекса);
8) расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, включая суммы недоначисленной в соответствии с установленным сроком полезного использования амортизации, а также расходы на ликвидацию объектов незавершенного строительства и иного имущества, монтаж которого не завершен (расходы на демонтаж, разборку, вывоз разобранного имущества), охрану недр и другие аналогичные работы;
9) расходы, связанные с консервацией и расконсервацией производственных мощностей и объектов, в том числе затраты на содержание законсервированных производственных мощностей и объектов;
10) судебные расходы и арбитражные сборы;
11) затраты на аннулированные производственные заказы, а также затраты на производство, не давшее продукции. Признание расходов по аннулированным заказам, а также затрат на производство, не давшее продукции, осуществляется на основании актов налогоплательщика, утвержденных руководителем или уполномоченным им лицом, в размере прямых затрат, определяемых в соответствии со статьями 318 и 319 настоящего Кодекса;
12) расходы по операциям с тарой, если иное не предусмотрено положениями пункта 3 статьи 254 настоящего Кодекса;
13) расходы в виде признанных должником или подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также расходы на возмещение причиненного ущерба;
14) расходы в виде сумм налогов, относящихся к поставленным материально-производственным запасам, работам, услугам, если кредиторская задолженность (обязательства перед кредиторами) по такой поставке списана в отчетном периоде в соответствии с пунктом 18 статьи 250 настоящего Кодекса;
15) расходы на услуги банков, в том числе связанные с установкой и эксплуатацией электронных систем документооборота между банком и клиентами, в том числе систем «клиент-банк»;
16) расходы на проведение собраний акционеров (участников, пайщиков), в частности расходы, связанные с арендой помещений, подготовкой и рассылкой необходимой для проведения собраний информации, и иные расходы, непосредственно связанные с проведением собрания;
17) в виде не подлежащих компенсации из бюджета расходов на проведение работ по мобилизационной подготовке, включая затраты на содержание мощностей и объектов, загруженных (используемых) частично, но необходимых для выполнения мобилизационного плана;
18) расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок с учетом положений статей 301-305 настоящего Кодекса;
19) расходы в виде отчислений организаций, входящих в структуру РОСТО, для аккумулирования и перераспределения средств организациям, входящим в структуру РОСТО, в целях обеспечения подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации граждан по военно-учетным специальностям, военно-патриотического воспитания молодежи, развития авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта;
19.1) расходы в виде премии (скидки), выплаченной (предоставленной) продавцом покупателю вследствие выполнения определенных условий договора, в частности объема покупок;
19.2) расходы в виде целевых отчислений от лотерей, осуществляемые в размере и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
20) другие обоснованные расходы.
2. В целях настоящей главы к внереализационным расходам приравниваются убытки, полученные налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде, в частности:
1) в виде убытков прошлых налоговых периодов, выявленных в текущем отчетном (налоговом) периоде;
2) суммы безнадежных долгов, а в случае, если налогоплательщик принял решение о создании резерва по сомнительным долгам, суммы безнадежных долгов, не покрытые за счет средств резерва;
3) потери от простоев по внутрипроизводственным причинам;
4) не компенсируемые виновниками потери от простоев по внешним причинам;
5) расходы в виде недостачи материальных ценностей в производстве и на складах, на предприятиях торговли в случае отсутствия виновных лиц, а также убытки от хищений, виновники которых не установлены. В данных случаях факт отсутствия виновных лиц должен быть документально подтвержден уполномоченным органом государственной власти;
6) потери от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций, включая затраты, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций;
7) убытки по сделке уступки права требования в порядке, установленном статьей 279 настоящего Кодекса.

«Промышленность: бухгалтерский учет и налогообложение», 2009, N 10
АННУЛИРОВАННЫЕ ЗАКАЗЫ И ПРОИЗВОДСТВО, НЕ ДАВШЕЕ ПРОДУКЦИЮ
В период кризиса происходят стремительные изменения в экономике, последствия которых трудно спрогнозировать. Поэтому повышается риск неблагоприятных колебаний рыночной конъюнктуры, а также отказов контрагентов от исполнения договоров. Вследствие этого для организации актуальными становятся вопросы, связанные с учетом затрат на аннулированные производственные заказы, а также на производство, не давшее продукцию, которые можно учесть в составе внереализационных расходов на основании пп. 11 п. 1 ст. 265 НК РФ. Данная статья посвящена особенностям учета этих затрат, а также возникающих при этом доходов.
Причины
Существует много причин закрытия производства до начала выпуска продукции либо аннулирования заказа, от которых зависит обоснованность учета рассматриваемых затрат, поэтому остановимся на них подробнее.
Аннулирование заказа. Заказ может быть аннулирован любой стороной договора. Обычно инициатором является заказчик. Например, ст. 717 ГК РФ предусматривает, что в рамках договора подряда он может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора. При этом заказчик обязан:
— уплатить подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной им до получения извещения об отказе;
— возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
Возможна ситуация, когда заказ аннулирует исполнитель. Например, п. 1 ст. 719 ГК РФ предусматривает, что подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях нарушения заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности при непредоставлении материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, что препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение этих обязанностей не будет произведено в установленный срок. В условиях кризиса все большее распространение получают случаи аннулирования заказа исполнителем из-за отсутствия финансирования всего заказа либо этапов работ.
Закрытие производства до начала выпуска продукции. В настоящее время одной из наиболее распространенных причин такой ситуации стали труднопрогнозируемые изменения рыночной конъюнктуры. Например, организация планировала выпускать продукцию, которая пользовалась спросом у крупных заказчиков, но до начала открытия производства ситуация на рынке изменилась вследствие того, что:
— появились конкуренты, из-за которых выпуск продукции стал нерентабельным;
— предполагаемые крупные заказчики свернули свою деятельность, и договоры стало не с кем заключать.
В результате организации ничего не остается, как закрыть производство, еще не начав выпускать продукцию.
О расходах
Подпункт 11 п. 1 ст. 265 НК РФ позволяет учесть затраты на аннулированные производственные заказы, а также на производство, не давшее продукцию, в составе внереализационных расходов. Признание расходов осуществляется на основании актов налогоплательщика, утвержденных руководителем или уполномоченным им лицом, в размере прямых затрат, определяемых в соответствии со ст. ст. 318 и 319 НК РФ. Перечень прямых затрат отражается в учетной политике организации, к которым могут быть отнесены, например, материальные расходы, расходы на оплату труда, суммы амортизационных отчислений.
Рассмотрим некоторые случаи, которые помогут составить картину того, какие затраты можно безболезненно учесть, а учет каких несет налоговые риски.
Остатки материалов и комплектующих изделий. Письмо Минфина России от 20.03.2002 N 04-02-06/2/24 посвящено случаю, когда завод прекращает производство нескольких видов продукции, поскольку ликвидировано производство комплектующих изделий участниками кооперации и они отсутствуют на рынке. При этом на заводе находятся остатки материалов и комплектующих изделий, не подвергшихся обработке, относящиеся к аннулированным заказам, которые не могут быть использованы для обеспечения гарантийных или каких-либо иных обязательств по выпускавшейся ранее продукции, либо реализованы, либо использованы каким-то иным способом. Финансисты разрешают учесть затраты на приобретение данных материалов и комплектующих изделий, которые остались на заводе, в соответствии с пп. 11 п. 1 ст. 265 НК РФ.
Расходы на приобретение оборудования, которое не было введено в эксплуатацию. Финансовое и налоговое ведомства не высказывали официальную позицию относительно возможности учета расходов на приобретение такого оборудования на основании пп. 1 п. 1 ст. 265 НК РФ. Мнения судов неоднозначны.
Например, ФАС ВВО в Постановлении от 28.02.2008 N А82-1815/2006-14 проанализировал ситуацию, когда приобретенное организацией оборудование не использовалось в производственной деятельности, в эксплуатацию не вводилось и числилось в бухгалтерском учете на счете 07 «Оборудование к установке». По мнению налогоплательщика, он обоснованно включил в состав расходов стоимость такого оборудования, так как оно было приобретено путем приватизации и списано ввиду аннулирования государственного заказа и морального износа.
———————————
Определение ВАС РФ от 22.09.2008 N 10197/08 отказал в передаче дела в Президиум ВАС.
Но суд указал, что под расходами на аннулирование производственных заказов следует понимать затраты по созданию продукции, по которой не был завершен ее выпуск. Поскольку в данном случае оборудование в эксплуатацию не вводилось и производство продукции не осуществлялось, налогоплательщик необоснованно включил в состав внереализационных расходов стоимость списанного оборудования. Аналогичную позицию этот суд высказал в Постановлении от 10.12.2007 N А82-7589/2006-37.
ФАС ПО в Постановлении от 15.04.2008 N А57-13824/06-17 высказал иное мнение. Был рассмотрен случай, когда предприятие приобрело технологическое оборудование, которое не было введено в эксплуатацию и позднее списано как пришедшее в негодность в связи с длительным хранением. Суд посчитал, что затраты на приобретение были правомерно учтены как на расходы на производство, не давшее продукции.
———————————
Определением ВАС РФ от 05.08.2008 N 9705/08 отказано в передаче в Президиум ВАС для его пересмотра в порядке надзора.
Поскольку у судей нет единого мнения по рассматриваемой проблеме, бухгалтеру придется самостоятельно принимать решение, ориентируясь на арбитражную практику своего округа.
Продукция ликвидирована по предусмотренным законодательством основаниям. В Письме Минфина от 27.10.2005 N 03-03-04/4/69 рассмотрены затраты на производство вакцины против гриппа, ликвидируемой по предусмотренным законодательством основаниям в связи с несоответствием новым эпидемическим разновидностям вирусов гриппа по истечении срока годности, а также расходы на ее ликвидацию. Сказано, что все эти затраты были осуществлены в рамках деятельности, направленной на получение дохода, поэтому их можно учесть в составе внереализационных аналогично затратам на аннулированные производственные заказы в размере прямых затрат.
Документальное подтверждение
В соответствии с п. 1 ст. 252 НК РФ затраты должны быть документально подтверждены. На этот момент в первую очередь обращают внимание налоговые инспекции, а также суды. Подпункт 11 п. 1 ст. 265 НК РФ говорит о необходимости наличия актов налогоплательщика, утвержденных руководителем или уполномоченным лицом. Кроме этого, можно выделить договоры, акты выполненных работ и оказанных услуг, а также иные первичные документы.
В случае учета затрат на производство, не давшее продукции, организации нужно документально подтвердить отсутствие заказчиков, нерентабельность производства.
Примером важности документального подтверждения может служить Постановление ФАС МО от 15.05.2009 N КА-А40/2539-09. Рассмотрен случай, когда заказчик оплатил только первый этап работ, выполненный исполнителем, а последующие этапы оплачены не были. По этой причине исполнитель утвердил акт об аннулировании заказа. Суд признал правомерным учет прямых расходов, оценив аналитические регистры налогового учета, документы, подтверждающие произведенные расходы по последующим этапам договора (акт сдачи-приемки научно-технической продукции, техническое задание, календарный план, калькуляция, приказ).
Отметим, что бухгалтеру важно документально подтвердить связь учитываемых затрат с производством, которое не дало продукции либо было прекращено из-за аннулирования заказа.
Ниже мы рассмотрим оформление акта налогоплательщика, а также документальное подтверждение аннулирования заказа.
Акт налогоплательщика
Так как унифицированной формы акта налогоплательщика нет, он составляется в произвольной форме с отражением всех обязательных реквизитов, предусмотренных п. 2 ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». Если акт составлен на списание расходов по аннулированному производственному заказу, в нем нужно отразить:
— наименование заказчика;
— дату, номер и предмет договора;
— причину аннулирования договора;
— перечень затрат на производство, а также общую сумму прямых и косвенных расходов.
Если акт составлен на списание затрат на производство, не давшее продукции, в нем стоит указать:
— продукцию, выпуск которой планировался;
— причины закрытия производства, например технико-экономическое обоснование, доказывающее нерентабельность производства;
— перечень затрат на производство, а также общую сумму прямых и косвенных расходов.
Отметим, что если в организации не был утвержден акт и затраты были списаны на основании иного документа, например приказа (распоряжения) руководителя, то возрастает риск отказа налоговой инспекции в учете расходов. Но если этот документ содержит необходимые реквизиты, которые мог бы содержать акт, то налогоплательщик может воспользоваться позицией ФАС СЗО. В Постановлении от 11.09.2008 N А56-3652/2007 был рассмотрен случай, когда организация списала остатки НЗП как затраты на производство, не давшее продукции, на основании не актов, а решений. Суд указал, что унифицированная форма акта на списание таких расходов законодательством не утверждена. Документ о списании может быть составлен организацией в форме любого официального документа властно-распорядительного характера, утвержденного должностным лицом организации и имеющего обязательную силу: приказа, постановления, распоряжения и т.д.
Отметим также, что к акту налогоплательщика необходимо приложить первичные учетные документы, подтверждающие несение организацией затрат, перечисленных в акте. Это могут быть:
— накладные и лимитно-заборные карты по материальным расходам;
— расчетно-платежные ведомости по расходам на оплату труда;
— налоговые регистры по суммам налоговой амортизации.
Аннулирование заказа
В случае, когда заказ был аннулирован, организации для обоснования применения пп. 11 п. 1 ст. 265 НК РФ необходимо иметь:
— договор с контрагентом;
— письмо или иной документ, подтверждающий факт аннулирования заказа контрагентом, а если заказ был аннулирован самим исполнителем — акт исполнителя об аннулировании заказа. В этих документах должна быть указана причина аннулирования.
Подтверждение аннулирования заказа. Налоговый кодекс не указывает, какой именно документ должен подтверждать аннулирование заказа заказчиком, а также содержание этого документа. Обычно это письмо заказчика, в котором прямо указано его намерение.
Но не всегда заказчик пишет, что аннулирует заказ. Такое намерение может следовать из его писем косвенно, например вследствие отказа от финансирования. При отсутствии в письмах заказчика формулировки об аннулировании заказа, а также если договор не был расторгнут, налоговая инспекция может отказать в применении пп. 11 п. 1 ст. 265 НК РФ. Но в суде можно доказать свою правоту.
Например, ФАС МО в Постановлении от 16.01.2009 N КА-А40/12799-08, оценив в совокупности содержание акта, расшифровки по договорам и темам выполненных научно-исследовательских работ (незавершенное производство), в которой указаны номера и даты договоров, заказчики, суммы затрат по договорам и их темы (работы), договоров с заказчиками на выполнение научно-исследовательских работ, писем заказчиков о невозможности финансирования работ или о прекращении их финансирования, указал, что эти письма свидетельствуют об аннулировании ими заказов на проведение работ (их прекращение).
Суд также отметил, что Налоговый кодекс не предусматривает расторжение договоров в качестве основания списания затрат на аннулированные производственные заказы.
Судьи, делая выводы о фактическом закрытии заказа, анализируют документы в совокупности. Это особенно актуально в случае, когда организация в рамках заказа последовательно заключает несколько договоров. Если суд установит противоречие в документах, то есть тот факт, что заказ был закрыт только на бумаге (составлен акт налогоплательщика), а фактически организация продолжала его исполнять, заключая новые договоры, он признает неправомерным применение пп. 11 п. 1 ст. 265 НК РФ. Например, ФАС ПО в Постановлении от 24.05.2007 N А49-4493/2006-260А/17АК посчитал неправомерным учет организацией в 2005 г. прямых затрат на основании пп. 11 п. 1 ст. 265 НК РФ, понесенных начиная с 2002 г., связанных с производством и реализацией CD, в рамках темы 907. Организация исходила из того, что тема 907 была закрыта в 2005 г. Но суд обратил внимание, что этой деятельностью организация занималась как до момента учета данных затрат, так и после — заключая и исполняя в полном объеме соответствующие договоры (имеются четыре договора, относящиеся к 2006 г.).
———————————
Определением ВАС РФ от 06.08.2007 N 9382/07 отказано в передаче данного дела в Президиум ВАС для пересмотра в порядке надзора.
Подпункт 11 п. 1 ст. 265 НК РФ не указывает, какой именно документ должен подтверждать аннулирование заказчиком заказа, то есть налогоплательщику в этом вопросе предоставлена доля свободы. В пользу этого высказался, например, Девятый арбитражный апелляционный суд в Постановлении от 20.11.2008 N 09АП-14188/2008-АК. Он признал, что таким документом может быть дополнительное соглашение к договору, которым внесено изменение в календарный план путем исключения из него одного из этапов и уменьшения стоимости работ. Дело в том, что в календарном плане указываются содержание и сроки выполнения отдельных этапов работ, стоимость этапов выполнения работ, а также состав и форма представления отчетных материалов и итоговых документов. Изменение существенных условий договора,

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *