Приказ о наставничестве

ХОМУТЕЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ
МИРГОРОДСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ

05.09.2011 рік с. Хомутець № 116

Про організацію роботи
з наставництва, закріплення
молодих спеціалістів
за досвідченими педагогами
З метою підвищення рівня науково-теоретичних і методичних знань молодих учителів, формування їхньої педагогічної майстерності, а також забезпечення якості освіти, що надається у навчальному закладі,
НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити список вчителів — наставників ( додаток №1)
 2. Затвердити план роботи школи молодого вчителя (додаток №2).
 3. Вчителям – наставникам ;
  1. Скласти план роботи з молодими вчителями до 20.09.2011 року
  2. Постійно надавати молодим учителям необхідну методичну допомогу з питань організації і проведення навчально-виховної роботи з учнями.
 4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Перетятій В.В. :
  1. Забезпечити виконання плану роботи щколи молодого вчителя.
  2. Організовувати взаємне відвідування уроків і позаурочних заходів учителями-наставниками та молодими вчителями.
  3. Проводити групові та індивідуальні консультації для молодих учителів з метою надання їм допомоги у розв’язанні складних для них питань.
 5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи: В.М.Аршинова

З наказом ознайомлені :

________ _________________ _______________________ _______

(підпис) (прізвище,ім’я,по батькові) (посада) (дата)

________ _________________ _______________________ _______

(підпис) (прізвище,ім’я,по батькові) (посада) (дата)

________ _________________ _______________________ _______

(підпис) (прізвище,ім’я,по батькові) (посада) (дата)

________ _________________ _______________________ _______

(підпис) (прізвище,ім’я,по батькові) (посада) (дата)

________ _________________ _______________________ _______

(підпис) (прізвище,ім’я,по батькові) (посада) (дата)

________ _________________ _______________________ _______

(підпис) (прізвище,ім’я,по батькові) (посада) (дата)

Додаток № 01
до наказу директора Хомутецької ЗОШ І-ІІІ ступенів

від 05.09.2011 р. № 116

Список

вчителів – наставників

Прізвище, ім’я, по батькові наставника Посада Прізвище, ім’я, по батькові молодого вчителя Предмет, який викладає молодий вчитель
П’ятько З.І. Вчитель математики, учитель -методист Деркач С.В. Математика
Белиба М.І. Вчитель трудового навчання, спеціаліст вищої категорії Петлюх О.С. Фізкультура
Силка Н.І. Вчитель англійської мови, спеціаліст вищої категорії Харченко І.В. Англійська мова
Пряженцева В.О Вчитель біології, спеціаліст І категорії Костенко В.О. Біологія

Додаток № 02

до наказу директора Хомутецької ЗОШ І-ІІІ ступенів

від 05.09.2011 р. № 116

План

роботи школи молодого вчителя

у 2011-2012 навчальному році

Зміст роботи Термін проведення Форми проведення Відповідальний
1 1.Аналіз програм з предметів, знайомство з рекомендаціями, методичними листами, пояснювальними записками за предметами. Зразки документації вчителя, класного керівника, оцінювання навчальних досягнень учнів: поточне й тематичне.

2. Вивчення потреб і запитів молодих учителів

Серпень Інструктаж

Анкетування

Керівник ШМВ
2 1.Дотримання єдиних педагогічних вимог до учнів на уроках

2.Методика контролю знань учнів, вимоги до перевірки учнівських зошитів, виконання єдиного орфографічного режиму в школі

Вересень Теоретичний семінар Керівник ШМВ
3 1.Сучасні підходи до типології та структури уроків.

2. Організація і проведення предметних тижнів

Жовтень Семінар Керівник ШМВ
4 1. Урок у системі особистісно орієнтованого навчання (обговорення відвіданих уроків) Листопад Круглий стіл Керівник ШМВ
5 1. Структура і методика інтерактивного уроку. Грудень Семінар Керівник ШМВ
6 1.Організація роботи учнів з підручником Січень Аукціон ідей Керівник ШМВ
7 1.Домашнє завдання: його місце та значення в навчально — виховному процесі. Лютий Семінар — практикум Керівник ШМВ
8 1.Нестандартні форми проведення уроків Березень Ділова гра Керівник ШМВ
9 1.Конфлікти з учнями, їх причини.

2.Шляхи і способи виходу з конфліктних ситуацій

Квітень Тренінг Керівник ШМВ
10 1.Звіти наставників про роботу з молодими вчителями.

2. Підсумки роботи школи молодого вчителя за 2011 – 2012 н.р.

3.Визначення проблем, над вирішенням яких вона працюватиме у 2012 – 2013 н.р.

Травень Звіт

Анкетування

Керівник ШМВ

Кого можно назначать

На роль водителя-наставника назначается штатный водитель предприятия, прошедший специализированную дополнительную подготовку, со свидетельством на руках.

Кроме того, он должен иметь опыт работы в зависимости от вида транспорта, по которому берет наставничество: на грузовиках и такси — не меньше трех лет, на автобусах – не меньше пяти лет.

Желательно также, чтобы он имел навыки вождения разных транспортных средств, а не только тех, на которых предстоит осуществлять трудовую деятельность обучающимся стажерам, и имел чуть более глубокое представление о техническом устройстве автомобилей, чем обычные водители.

Дополнительное образование и большой опыт наставнику необходимы для того, чтобы он мог самостоятельно обучать будущих работников организации теоретическим знаниям и практическим умениям, имел возможность правильно оценивать уровень готовности своих подопечных.

Следует отметить, что если транспортная компания использует в своей деятельности разные виды транспорта, то по каждому из них должен быть свой водитель-наставник.

Особенности приказа о назначении водителя-наставника

Сегодня не существует строгой унифицированной формы приказа о назначении водителя-наставника, что говорит только об одном: его разрешается писать в произвольном виде. Правда это правило действует не всегда, например, в государственных учреждениях есть стандартные формуляры распорядительных актов, кроме того и коммерческая организация имеет право разработать свой шаблон документа. При этом если таковой в компании имеется, писать приказ нужно, конечно, по его типу.

Что касается оформления, то тут составителю тоже предоставляется полная свобода действий, ограниченная исключительно внутренними нормами предприятия. То есть приказ можно писать на простом листе бумаги или на бланке, исполненном в фирменном стиле (с реквизитами и логотипом), также его можно сделать рукописным или печатным. Правда, если текст приказа набирается на компьютере, его нужно обязательно распечатать. Это надо для того, чтобы потом все заинтересованные работники могли поставить в приказе свои автографы.

Печать в документе ставится только тогда, когда такое условие указано в локальных актах компании.

Организация наставничества

Для введения наставничества составляется соответствующий приказ. Предварительно нужно выбрать наставника, который будет помогать новичку. Он должен отвечать необходимым требованиям. В частности, наставник должен иметь высокий уровень профессиональной подготовки, опыт. Важны и коммуникативные навыки, способность поделиться своим опытом. Так как наставничество предполагает индивидуальную работу с подчиненным, за одним наставником не рекомендуется закреплять более 2 подшефных. Закреплять наставника за специалистом рекомендуется на срок не меньше года.

Наставник будет работать на основании целого ряда документов. В частности, это внутреннее положение, приказ о назначении наставника, планы работы, методические указания. По итогам работы с наставником новичок составляет отчет о выполненной работе и ее результатах.

Образец

ООО «Квадрат»

Приказ №88-а

О закреплении наставника

г. Москва

1 ноября 2020 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить руководителя отдела программирования Немкова Г.Д. наставником молодого специалиста Беспальцева Ш.Д. на период с 1 декабря 2020 года по 1 июля 2021 года.
2. Установить руководителю отдела программирования Немкову Г.Д. надбавку в размере 10% от текущего оклада.
3. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Гендиректор ООО «Квадрат» Иванов А.А. (подпись)

С приказом ознакомлен:

Немков Г.Д. (подпись)
Беспальцев Ш.Д. (подпись)

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 23 мая 2016 г. № 141-ФЗ «О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» приказываю:

1. Утвердить Порядок организации наставничества в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы (приложение № 1).

2. Утвердить Порядок индивидуального обучения стажера, проходящего испытание при поступлении на службу в федеральную противопожарную службу Государственной противопожарной службы (приложение № 2).

Министр В.А. Пучков

* Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 25, ст. 3089.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 января 2017 г.
Регистрационный № 45344

Приложение № 1
к приказу МЧС России
от 30 декабря 2016 г. № 713

Порядок организации наставничества в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы

1. Настоящий Порядок определяет организацию наставничества над стажером, впервые поступающим на службу в федеральную противопожарную службу Государственной противопожарной службы.

2. Организация работы по развитию наставничества является одной из важнейших служебных обязанностей руководителей (начальников) учреждений (организаций) МЧС России (далее — учреждение (организация)).

3. Методическое обеспечение деятельности наставников осуществляет совет наставников, создаваемый приказом руководителя (начальника) учреждения (организации) для оказания помощи руководству учреждения (организации) в подборе, обучении и воспитании наставников.

4. Наставничество устанавливается в отношении стажера, назначенного на вакантную должность с испытательным сроком продолжительностью от одного до шести месяцев, но не менее периода испытательного срока.

5. Период наставничества может быть продлен приказом руководителя (начальника) учреждения (организации) в случае временной нетрудоспособности стажера, а также на время его отсутствия на службе по иным уважительным причинам.

6. Наставничество прекращается до истечения установленного срока при увольнении наставника или стажера, в случае перевода одного из них в другую организацию (подразделение), а также в случае возникновения других обстоятельств, препятствующих осуществлению наставничества.

7. Наставничество осуществляется в отношении одного или нескольких стажеров одновременно в зависимости от уровня профессиональной подготовки наставника, а также от объема выполняемой работы. За одним наставником не может быть закреплено больше трех стажеров.

8. Наставник назначается из числа опытных сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы приказом руководителя (начальника) учреждения (организации) не позднее одной недели со дня назначения стажера.

9. Наставник составляет план работы со стажером (далее — План) (приложение № 1 к настоящему Порядку). План утверждается руководителем (начальником) учреждения (организации).

10. Наставник имеет право:

а) требовать от стажера выполнения должностных обязанностей по вопросам служебной деятельности;

б) принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с работой стажера, вносить предложения о его поощрении, применении мер воспитательного и дисциплинарного воздействия.

11. Наставник обязан:

а) знать требования законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих должностные права и обязанности стажера по занимаемой должности, штатное расписание учреждения (организации) и наличие вакантных должностей;

б) осуществлять планирование работы со стажером;

в) изучать деловые и личные качества стажера, его интересы, увлечения, отношение к службе и коллегам;

г) содействовать стажеру в ознакомлении с его должностными обязанностями, основными направлениями деятельности и организацией работы в учреждении (организации);

д) оказывать стажеру индивидуальную помощь в овладении профессиональными навыками, передавать накопленный опыт профессионального мастерства, обучать наиболее рациональным приемам и передовым методам работы;

е) привлекать стажера к участию в общественной жизни коллектива, содействовать развитию общекультурного и профессионального кругозора.

ж) отчитываться по результатам выполнения Плана (приложение № 2 к настоящему Порядку) и участвовать в подготовке заключения о соответствии стажером занимаемой должности, по результатам испытательного срока, для принятия решения: о заключении со стажером контракта или о расторжении со стажером трудового договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

12. Во время испытания стажер пользуется правами в соответствии с замещаемой должностью в учреждении (организации), которые установлены срочным трудовым договором.

13. Продолжительность стажировки определяется длительностью не более шести месяцев, по истечении которых руководитель (начальник) учреждения (организации) принимает решение о назначении или не назначении стажера на должность по результатам испытательного срока.

14. Стажер обязан:

а) знать свои должностные обязанности, основные направления деятельности по замещающей должности;

б) изучать требования законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, необходимых для исполнения служебных обязанностей;

в) подготовить и выполнить в установленный срок индивидуальный план стажировки (приложение № 3 к настоящему Порядку), утверждаемый руководителем организации (подразделения) МЧС России;

г) выполнять распоряжения наставника, связанные с его служебной деятельностью;

д) усваивать практические приемы выполнения служебных задач и поручений, совместно с наставником устранять допущенные ошибки;

е) обучаться наиболее рациональным приемам и передовым методам работы;

ж) ответственно относиться к службе, а также внимательно относиться к коллегам по работе;

з) развивать положительные качества, участвовать в общественной жизни коллектива, развивать общекультурный и профессиональный кругозор.

15. Совет наставников обобщает и распространяет передовой опыт работы наставников, разрабатывает и представляет на утверждение руководителю (начальнику) учреждения (организации) предложения по совершенствованию работы по наставничеству.

Приложение № 1
к Порядку организации наставничества
в федеральной противопожарной службе
Государственной противопожарной службы

Рекомендуемый образец

«УТВЕРЖДАЮ»
Ф.И.О. (при наличии) руководителя организации (подразделения) МЧС России «__» ______________ 20__ г.

План работы со стажером

Наставника ________________________________________ по работе со стажером

(Ф.И.О. (при наличии))

(Ф.И.О. (при наличии))

(замещаемая должность)

на период с «____» _______________ по «____» ______________ 20___ года

Наименование мероприятий Сроки исполнения Отметка об исполнении Примечание
Изучение личности стажера
Помощь в составлении индивидуального плана стажировки
Ознакомление стажера с историей, традициями организации (подразделения) МЧС России
Содействие в освоении основополагающих документов, регламентирующих служебную деятельность
Освоение и совершенствование практических навыков стажера: (указываются конкретные навыки, приемы)
Помощь в освоении административной структуры организации (подразделения) МЧС России, отношений подчиненности, порядка оформления официальной переписки (рапортов, объяснительных записок)
Помощь в знакомстве с деятельностью внутренних административно-организационных подразделений (бухгалтерией, медицинской службой)
Помощь в изучении норм и регламентов, показателей в освоении практических навыков
Разъяснение технологии работы с различной техникой, приборами и т.п.
Оказание консультативной помощи в работе по специальности (профессии)
Контроль выполнения индивидуального плана стажировки
Привлечение стажера к участию в общественной жизни организации (подразделения) МЧС России
Составление характеристики на стажера

(дата) (подпись наставника)

Приложение № 2
к Порядку организации наставничества
в федеральной противопожарной службе
Государственной противопожарной службы

Рекомендуемый образец

«СОГЛАСОВАНО»
Ф.И.О. (при наличии) руководителя организации (подразделения) МЧС России «__» ______________ 20__ г.

Отчет по результатам наставничества

Стажер __________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Год рождения __________________________ Образование _____________________

Испытательный срок установлен с «___»________20__г. по «___»______20__г.

1. Текст заключения

2. Вывод

Наставник:
(должность, звание, подпись, Ф.И.О. (при наличии))

Приложение № 3
к Порядку организации наставничества
в федеральной противопожарной службе
Государственной противопожарной службы

Рекомендуемый образец

Индивидуальный план стажировки

Ф.И.О. (при наличии) стажера ____________________________________________

Замещаемая должность ____________________________________________________

Подразделение ___________________________________________________________

Отчетный период _________________________________________________________

Ф.И.О. (при наличии) наставника _________________________________________

№ п/п Основные задачи Выполняемые мероприятия Сроки исполнения Отметка об исполнении

Стажер __________________________________________________________________

(подпись)

Наставник _______________________________________________________________

(подпись)

* Основные задачи должны в целом учитывать мероприятия плана наставника

Приложение № 2
к приказу МЧС России
от 30 декабря 2016 г. № 713

Порядок индивидуального обучения стажера, проходящего испытание при поступлении на службу в федеральную противопожарную службу Государственной противопожарной службы

1. Настоящий Порядок определяет организацию индивидуального обучения стажера, впервые поступившего на службу в территориальные органы МЧС России, подразделения, организации и учреждения МЧС России, в которых предусмотрено прохождение службы в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы (далее — организация МЧС России).

2. Стажер, наряду с исполнением обязанностей по должности, проходит индивидуальное обучение.

3. Индивидуальное обучение проводится по месту службы, начиная со дня назначения на должность, а при установлении испытательного срока — с его первого дня на весь период испытательного срока.

4. Индивидуальное обучение проводится под руководством одного из заместителей руководителя (начальника) организации МЧС России (далее — руководитель индивидуального обучения) и наставника из числа опытных сотрудников организаций МЧС России.

5. Руководитель (начальник) организации МЧС России обязан представить стажера личному составу.

6. Руководитель индивидуального обучения обязан:

а) разработать план прохождения индивидуального обучения;

б) создать стажеру необходимые условия для занятий;

в) обеспечить стажера руководящими документами, учебной литературой, позволяющими изучить в полном объеме вопросы, предусмотренные планом прохождения индивидуального обучения;

г) осуществлять контроль за формированием навыков работы и усвоением учебного материала;

д) вносить предложения по совершенствованию учебного процесса;

е) дать характеристику стажеру по завершении индивидуальной подготовки, в том числе вносить рекомендации о целесообразности его назначения на соответствующую должность.

7. Запрещается при проведении индивидуального обучения привлекать стажера к выполнению задач, при выполнении которых может возникнуть угроза его жизни и здоровья, либо его самостоятельные действия в силу профессиональной неподготовленности могут привести к нарушению прав и законных интересов граждан.

8. Стажеры, успешно завершившие индивидуальное обучение по месту службы (работы), допускаются приказом руководителя (начальника) организации МЧС России к самостоятельному исполнению обязанностей по должности.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *